บริษัท แมสซีฟ คอนกรีต รีแพร์ แอนด์ คลีนนิ่ง จำกัด
โทร 086-332-0646, 080-725-7662 (คุณตรี)
  • th

ตัวแทนจำหน่าย KEEEN


ตัวแทนจำหน่าย KEEEN

บริษัทเป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์

ได้ร่วมมือกับศูนย์พันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวิภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) และผู้เชียวชาญในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำการศึกษาวิจัย และคิดค้นด้วยเทคโนโลยรชีวภาพจนเกิดนวัตกรรมใหม่ ที่มีชื่อเรียกว่า "สารชีวบำบัดภัณฑ์" (Bioremediation Agent) ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาพอุตสาหกรรมในการลดค่าใช้จ่ายที่แฝงอยู่ในกระบวนการผลิต รวมทั้งการบำบัดของเสียก่อนปล่อยคืนสู่สิ่งแวดล้อม รวมทั้งได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีโครงการความร่วมมือวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพกับมหาวิทยาลัยมหิดล

 

Our Specialised Strengths งานบริการและความเชี่ยวชาญของเรา

1. Wastewater Treatment งานบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

2. Oil Storage Tank Degassing & Cleaning Remediation งานล้างถังน้ำมันบนบก (ใต้ดิน - บนดิน) และบนเรือ

3. Oil Spill Response & Cleanup งานบริการ และเป็นที่ปรึกษาการขจัดน้ำมันนเปื้อนฉุกเฉิน

4. Industrial Application งานออกแบบการนำเทคโนโลยีชีวภาพประยุกต์ใช้ ในอุตสาหกรรม

5. Site Contamination & Remediation Service งานทำความสะอาดพื้นฝ่ายผลิต เครื่องจักร หรือบริเวณปนเปื้อนน้ำมัน

6. Sanitary Treatment งานบำบัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ และติดตั้งอุปกรณ์หยด อัตโนมัติเพื่อขจัดกลิ่นในห้องน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ บำบัดน้ำเสีย

7. Testing, Diagnosis & Research งานบริการตรวจสอบตัวอย่างน้ำเสีย ดินปนเปื้อน และทำวิจัยศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

 

We are the leader and expertised on Industrial Ecology Management in industrial sector,

had collaborated with The National Center for Genetic for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC), the National Science and Technology Development Agency (NSTDA) and other environmentalists on the development of new innovation namely, "Bioremediation Agent". This innovation product was researched and developed to resolve the industrial waste treatment problem prior to discharge to natural resources. We continually have Biotechnology Research and Development - Strategic Alliance in Mahidol University, Salaya.